Välkommen till Blekinge Hörselteknik

NameBanner

Blekinge Hörselteknik är företaget som hjälper dig i din vardag med HÖRSELPRODUKTER. Blekinge Hörselteknik har alla de etablerade leverantörerna inom hörselbranschen.

En Hörselprodukt kan hjälpa att höra bättre i olika situationer ex:

  • Telefon
  • Mobiltelefon
  • TV
  • Möten
  • Kurser
  • I samtal med andra, i personliga möten
  • Varseblivning (höra eller se ex. telefon- och dörrsignal)

Har man problem att höra i och delta i samtal på arbetsplatsen kan Försäkringskassan ge bidrag för hörselprodukter för att underlätta ditt arbetsliv. Om arbetsplatsen t ex har dålig akustik (eko) som gör att det är svårt att förstå och delta i samtal är det arbetsgivarens ansvar att avhjälpa detta. Blekinge Hörselteknik kan utföra mätning och ge förslag på förbättring. Detta bekostas ej av FK. Blekinge Hörselteknik hjälper till med den första kontakten med FK och hela vägen fram till installation och utbildning så att man får så stor nytta av hörselprodukter som möjligt.