Tillgänglighet

NameBanner

Blekinge Hörselteknik hjälper ert företag att göra er lokal eller arbetsplats tillgänglig för personer med hörselnedsättning.

Man kan med enkla medel komma långt med att underlätta för personer med hörselnedsättning.

Man kan ex installera hörslinga i något av följande:

  • Receptionen
  • Kassa
  • Konferensutrymmen
  • Samlingslokaler
  • Aula

Har du

  • hotell med reception?
  • Kundtjänst?
  • Konferenslokal?

Då kan du lätt avhjälpa för den hörselskadade. Läs nedan vad olika instanser skriver om tillgänglighet.

Handisam

Myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna handikappolitiken i Sverige.

Kommunallagen

Kommunallagen slår fast att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Lagen ställer även krav på att förtroendevalda med funktionsnedsättning ska kunna delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda.

Boverkets föreskrifter

Plan- och bygglagen ställer krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet ska undanröjas. Det gäller i byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller såväl statliga myndigheter som kommuner, landsting och privata mark- och lokalägare.

Karlskrona kommuns tillgänglighetsguide

Tillgänglighetsguiden görs av Karlskrona kommun i samarbete med lokala handikapporganisationer. Revideringar i guiden görs kontinuerligt.