Bra akustik och teknisk utrustning

NameBanner

En vuxen person med normal hörsel behöver 5dB högre tal än bakgrundsbuller. Nedan ser man vad man ytterligare behöver i ljudstyrka:                 (3dB är en fördubbling av ljudstyrkan)

  • Ett barn +5dB
  • Person med hörselnedsättning +5dB
  • Person med perceptionsstörning +5dB
  • Elev med undervisning på annat språk  än hemspråket +5dB

Med god akustik och bra teknik kan man överbrygga avståndet och minska ex eko för att öka möjligheten till ökad talförståelse.

Vad säger skollagen?

Utdrag ur 1 kap § 2: ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.”

Arbetsplatsanpassning

Blekinge Hörselteknik hjälper till direkt när ni behöver  hjälp, allt ifrån att fylla i ansökningar till försäkringskassan till att  leverera och informera hur er utrustning på bästa sätt kan hjälpa er i er  arbetssituation.

Hörslinga

2010 kommer starkare krav från EU att göra offentliga  platser mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Blekinge  Hörselteknik installerar hörlsliga till ert företag, er förening eller er  församling.  Blekinge hörselteknik har  utrustningen för t ex er reception, konferenslokal eller kyrkorum.

Skola

Idag är skolklasserna större än någonsin, elever längst bak  i klassen hör allt mindre på lektionerna pga. högre ljudnivå i klassrummen. Blekinge  Hörselteknik har högtalarutrustning som ett verktyg att underlätta för den  pedagogiska verksamheten.

Akustikmätning

Blekinge Hörselteknik utför akustikmätning som kan ligga  till grund för att skapa ett bättre akustiskt klimat, med mindre eko och lägre  ljudnivå.